Podernuovo A Palazzone


2020 G33

IGT Toscana
Sangiovese, Merlot e Petit Verdot
Red wine

Blend of 3 selected Petit Verdot, Merlot and Sangiovese Cru.
(auto translated text)

Blend di 3 Cru selezionati di Petit Verdot, Merlot e Sangiovese.